Seksuelt overførbare infeksjoner

De fleste seksuelt overførbare infeksjonene har behandlinger som er både enkle og få tak i og bruke i Norge. Det anslås at over 3000 nye tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer oppstår per år blant mennesker på mellom 15 og 29 år. Det har oppstått en økning i både testing av seksuelt overførbare infeksjoner og diagnostisering av slike infeksjoner.

Med tanke på denne informasjonen, har fortsatt en tredjedel av alle yngre Nordmenn udiagnostiserte og ubehandlede seksuelt overførbare sykdommer.

Dette er et farlig problem når det kommer til menneskers helse, fordi ubehandlede seksuelt overførbare sykdommer kan føre til demens, hjertesvikt, blindhet og hjerneskader. Det har blitt bemerket at de fleste seksuelt overførbare sykdommer oftere blir diagnostisert hos menn enn hos kvinner. Norge har merket at de fleste seksuelt overførbare sykdommer som diagnostiseres hos menn kommer fra menn som har seksuell omgang og sex med andre menn. Andre faktorer for menn som påvirker dette fenomenet, er at en høyere andel av disse mennene som samhandler med andre menn bor i urbane områder, og er fra yngre aldersgrupper. De urbane områdene er unike i det at kvinners forekomst av seksuelt overførbare sykdommer er økende. Dette kan være fordi menn som har seksuell kontakt med andre menn også har liknende omgang med kvinner.

Seksuelt overførbare sykdommer har blitt bevist å forekomme 3 til 7 ganger hyppigere i urbane områder enn i områder som ikke er det

Blant unge voksne brukes det ikke alltid beskyttelse når disse regelmessige omgangene med ulike engangspartnere foregår. Når disse seksuelle omgangene skjer, må folk være ekstra forsiktige om de har sex med flere mennesker. Det antas at økningen i seksuelt overførbare sykdommer kommer som konsekvens av at langvarige forhold har blitt mindre populært. “seriedating” er en mer moderne form for dating som bidrar til økningen av seksuelt overførbare sykdommer. Andre faktorer som bidrar til økende sykdomsrater, er dårlig tilgang på god helsehjelp.

Sammenliknet med menneskebestanden verden over, er Norges forekomst av seksuelt overførbare sykdommer blant 15-19 åringer veldig lik

De høyeste smitteøkningen er konstant i urbane befolkningsgrupper. Selv om den økende forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer observeres mest hos menn som har seksuell omgang med andre menn, har forskning også vist at kvinner mellom 15-24 år ofte har høye infeksjonsrater som er høyere enn menn i et studie med 100 kvinner og 100 menn.

Et annet tomrom som åpner Norge opp for mulig spredning av seksuelt overførbare sykdommer er reisende

Mange som reiser til Norge på ferie ender opp med å ha ubeskyttet sex utenfor faste forhold. Dermed kan personen som er Norsk statsborger pådra seg en seksuelt overførbar sykdom fra en reisende og ta den med hjem til partneren sin. Seksuelt overførbare sykdommer spres svært ofte gjennom reising fordi folk er mindre forsiktige og mer åpne for å bruke tjenester som tilbys av sexarbeidere og prostituerte mens de er på ferie. Folk som reiser til Norge i et lengre tidsrom enn det som regnes som en vanlig ferie, kan ha større risiko for å pådra seg og spre seksuelt overførbare sykdommer fordi de føler seg ensomme og går for prostituerte eller tilfeldige partnere for å fylle tomrommet.

Forekomst av Seksuelt Overførbare Sykdommer i Norge

Med de økende forekomstene av seksuelt overførbare sykdommer i Norge er det klart at det finnes et behov for utvikling av programmer rettet mot forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner blant unge voksne. Siden nylig forskning viser at forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer blant innbyggerne har holdt seg på samme nivå eller økt blant unge voksne, begynner problemet å bli mer kritisk å ta tak i når det kommer til spredning av seksuelt overførbare sykdommer.

Seksuelt overførbare infeksjoner
Show Filters

Viser alle 2 resultater

Show Filters

Viser alle 2 resultater